Karety

Jsou pro náš oddíl naprosto jedinečným uskupením vedení, do letošního roku jsme ještě nikdy neměly jednu družinu, která by reprezentovala všechno vedení. Tato družina vznikla na táboře v Uhřínově roku 2011 a to ze dvou stávajících družin: Agam a Sojek a části družiny Tygřic. V letošním roce se do vedení 46. dBo přidal i jeden zástupce z řad bratrů skautů, bratr Bono, jež se podílí na vedení družiny Veverek a je rovněž členem karetí družiny...

Členky se scházejí pravidelně alespoň jednou do měsíce na oddílových radách, které se konají vždy v neděli či v pátek. Rovněž se Karety podílejí na organizaci celoročního plánu, a to jak příprav družinových schůzek, tak výprav a samozřejmě i táboru.

 

„Všechny v jednom balíku!“