Registrace

18.09.2013 00:00

 Období výběru registrace je opět tu. Letos vybíráme částku 600 Kč.  Z peněz se zaplatí skautský časopis, nájem klubovny, část peněz také odvádíme na ústředí Junáka. Peníze prosím odevzdávejte během  září, října a listopadu rádkyním na schůzkách. Registraci lze také uhradit bankovním převodem na účet 2000470941/ 2010. Zvolíteli tento způsob platby zadejte jako variabilní symbol datum narození své dcery, abychom mohly platbu identifikovat. Poslední termín, kdy je možné registraci zaplatit je 15.11. na družinové schůzce Pand.