Školní rok 2014/2015

06.09.2014 18:25

Školní rok se už pomalu rozjíždí, první oddílová rada se uskutečnila ještě na konci prázdnin a rádkyně se sešly téměř v plném počtu. V letošním roce budeme otevírat novou družinu světlušek, která bude mít schůzky v pondělí. První schůzka této družiny se uskuteční již toto pondělí, tj. 8.9. v 15.30 u nás v klubovně. Zbývající družiny mají termíny svých schůzek stejně jako loni.